Projekt Tottesunds herrgård och närmiljö

I februari 2016 beviljade Aktion Österbotten r.f. Leader finansiering för projektet ”Kartläggning av Tottesunds herrgård och närmiljö”.

Målet med projektet var att finna utvecklingsalternativ för att bevara och utveckla det unika kultur- och byggnadsarvet vid Tottesunds herrgård och närmiljö. Projektet testade olika alternativ bl.a en guidad nattvandring ”Bland andarna på Tottesund”, en herrgårdsmiddag ”Invigning av Tottesunds herrgård anno 1800” och en julfest.

En vandringsled i parken planerades också under projekttiden.

Projektet slutfördes 31.1.2017.

Nu har föreningen ansökt och blivit beviljad bidrag för en fortsättning av projektet från Aktion Österbotten.

Ett investeringsprojekt  för anskaffning av servis, möbler, rekvisita, köksutrustning och utrustning till vandringsleden i parken.

Ett utvecklingsprojekt ”Utveckling av Tottesunds herrgård och närmiljö” som ska vidareutveckla de ideer som det tidigare projektet testat fram för att de ska kunna saluföras till utomstående.

Vörå kommun och Maxmo Hembygdsförening r.f. samarbetar i projekten gällande herrgården.

 

 


Screen Shot 2016-04-07 at 15.07.08

Screen Shot 2016-04-07 at 15.10.14

Screen Shot 2016-04-07 at 15.04.56