Kartläggning av Tottesunds herrgård och närmiljö

I februari beviljade Aktion Österbotten r.f. projektet Leader finansiering, vilket betyder att projektet Kartläggning av Tottesunds herrgård och närmiljö har påbörjats. Beslutet skall ännu behandlas vid NTM-centralen för slutligt godkännande. Som en del av den priavata finansieringen bidrar Svenska kulturfonden med 12.500 euro.

Bekanta dig gärna mer med möjligheten att stödja projektet genom vårt sponsorbrev.

Vörå kommun och Maxmo hembygdsförening r.f. samarbetar i kartläggningsprojektet. Hembygdsföreningen är projektägare, som projektledare jobbar Anita Bäck (80%) och Mikaela Sandberg är projektets adminstratör (20%).

För att kartläggningen skall kunna genomföras på bästa möjliga sätt är det viktigt att för oss i projektet att Maxmoborna och alla andra intresserade är delaktiga från start. Vi tror på ett öppet klimat där tröskeln ska vara låg för att framföra åsikter och idéer kring herrgården och närmiljön.

Målet med projektet är att finna utvecklingsalternvativ för att bevara och utveckla det unika kultur- och byggnadsarvet vid Tottesunds herrgård och närmiljö. Vi räknar med att resultatet skall utmynna i långsiktiga lösningar som gynnar kommuninvånarna, lokala aktörer, företag och besökare, vilket också är betydelsefullt för Vörå kommuns näringsliv och turism.

Under kartläggningsprojektet kommer bl.a. en marknadsundersökning, ett sommarevenemang och framförallt parkens och närmiljöns utvecklingsmöjligheter att utredas.

Under kartläggningstiden kommer herrgården fortsättningsvis att vara tillgänglig för kursverksamhet, möten och tillställningar och att man som tidigare kan röra sig fritt på området.

IMG_7085
projektadminstratör Mikaela Sandberg och projektledare Anita Bäck.


Screen Shot 2016-04-07 at 15.07.08

Screen Shot 2016-04-07 at 15.10.14

Screen Shot 2016-04-07 at 15.04.56