Herrgårdsleden

Tavla/Taulu/Board 1

 

Mycket litet är omnämnt om Sibelius bröllop i litteraturen, trots att det skrivits metervis om Sibelius. Ifall något har nämnts är det oftast att han gifte sig på Tottesunds herrgård i Maxmo 10.6.1892. Närvarande var Järnefelts familjen och Sibelius syskon Linda och Kristian samt arrendatorn på Tottesund.

 

Kirjallisissa lähteissä kerrotaan hyvin vähän Sibeliuksen häistä, vaikka itse Sibeliuksesta on laadittu metrikaupalla kirjoitelmia. Yleisimpänä asiana Sibeliuksen häistä mainitaan, että hän avioitui Tottesundin kartanossa 10.6.1892. Läsnä olivat Järnefeltien perhe, Sibeliuksen sisaret Linda ja Kristian sekä Tottesundin arrendaattori.

 

Little is mentioned about Sibelius’s wedding in literary sources, although Sibelius himself has been the subject of numerous essays. Sources often state that he got married at Tottesund Mansion on 10 June 1892. Present were the Järnefelt family, Sibelius’s siblings Linda and Kristian, and Tottesund’s lessor.