Herrgårdens historia

Tottesunds historia börjar år 1660 – då lät Clas Åkersson Tott uppföra den första herrgården i Maxmo. Detta för att kunna förvalta förläningar på sammanlagt 1500 hektar vilka han fått av drottning Kristina.

Översten för Österbottens regement hade Tottesund som huvudsäte 1734–1826. Arrendatorerna regerade på Tottesund 1826–1938. Tottesund har varit under kommunal förvaltning sedan 1946.

Idag är det Maxmo hembygdsförening r.f. som förvaltar traditionerna på Tottesunds herrgård.