Herrgårdsleden

Tavla/Taulu/Board 7

 

Jean och Aino var flitiga brevskrivare. Aino hade finska som modersmål trots att hennes mor Elisabeth var av tysk börd. Jean hade svenska som modersmål fastän han var född i Tavastehus, en stad som till största delen var finskspråkig (på finska Hämeenlinna).

 

Jean ja Aino olivat ahkeria kirjeenvaihtajia. Ainon äidinkieli oli suomi, vaikka hänen Elisabeth-äitinsä oli saksalaista syntyperää. Jeanin äidinkieli oli ruotsi, vaikka hän oli syntynyt Hämeenlinnassa, joka on suureksi osaksi suomenkielinen.

 

Jean and Aino were diligent correspondents. Aino’s mother tongue was Finnish, although her mother Elisabeth was of German heritage. Jean’s mother tongue was Swedish, although he was born in Hämeenlinna, which is a predominantly Finnish-speaking city.